PILVIT s.r.o.

Zavedenie inovatívnej technológie

Hlavným cieľom projektu je v súlade s Intervenčnou stratégiou OP Val v oblasti Vśeobecné výrobné investície v malých a stredných podnikoch zvýšiť konkurencieschopnosť podniku PILVIT s.r.o. zavedením inovatívneho zariadenia na spracovanie dreva- drevoobrábacia uhlová píla v prevádzke spoločnosti PILVIT s.r.o. Zariadenie úmožní vysokoefektívne spracovanie drevnej suroviny- guľatiny v prevádzke žiadateľa.

SlovakiaHungaryPoland